Rusya Espor Federasyonu ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

.

2 HAZİRAN 2019
Federasyonumuz ile Rusya Espor Federasyonu (RESF) arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol, her iki tarafın da ortak çıkarı doğrultusunda espor faaliyetleri alanında iş birliğini iyileştirmek amacıyla düzenlendi. Espor ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için uygun koşulların planlamasına da katkı sağlayacak bu anlaşmayla, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nda espor ile ilişkili iş çevreleri arasında doğrudan irtibatların geliştirilmesi de hedefleniyor.

Söz konusu protokol ile espor alanında iş birliğinin yanı sıra, protokolden kaynaklanan diğer faaliyetlerin de desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla, yetkileri dahilinde ve mevzuatın elverdiği ölçüde her türlü tedbirin alınması da amaçlanıyor. Buna göre taraflar, kamuya açık ekonomik bilgi alışverişi ve uluslararası espor seminerlerine, panellere, konferanslara, turnuvalara, liglere vs. katılım da dahil, her iki ülkenin espor iş çevrelerinden kuruluşlar ile işbirliğine yönelik uygulamalar gerçekleştirirken, taraflara avantaj sağlayacak yatırımların desteklenmesi ve espora olanak tanıyan bir ortamın yaratılması için çalışacaklar.

RESF adına Constantine Surkont ve TESFED adına A. Talha Karataş’ın iletişimden sorumlu olduğu Protokol 5 yıl boyunca yürürlükte kalırken, anlaşma sona erdikten sonra, karşılıklı anlaşma ile uzatılabilecek. Bağlayıcılığı bulunmayan Protokolü taraflar, iki ay öncesinden bildirimde bulunmak koşuluyla iptal edebilecekler. Daha önceden başlatılan ortak program ve projeler, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, Protokol iptal edilse de gerçekleştirilmeye devam edecek.


    Branşlar