SAĞLIK RAPORU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
10.01.2020
Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Madde 6 b bendinin 1. fıkrasında, "İlgili federasyon tarafında spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek" hükmü yer almaktadır.

Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu kararına istinaden, E-Spor branşında sporcu lisansına sahip olabilmek için 18 yaşından küçük sporcular için yasal velisinin, 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından büyük olan sporcular için ise bizzat şahsın "spor yapmaya ve yarışmalara katılmalarında engel bir halinin bulunmadığına" dair verilecek yazılı beyan esas alınarak lisans, vize ve transfer işlemlerinin yürütülmesine başlanmıştır.

Türk E-Sporunun gelişimine katkı sağlayacak olan bu kararın tüm camiamız için hayırlı olmasını temenni ederiz.    Branşlar